Komunālās sugas

Galvenā atslēga, lai turētu tarantulus kopā ir turēt tos pēc iespējas mazākā terārijā, lai tie vienmēr būtu saskarsmē viens ar otru. Ja tarantuliem dod pārāk daudz vietas tie kļūst teritoriāli un lielāka iespēja, ka savā starpā sāksies kanibalizācija. Tarantuliem kas tiek turēti kopā un pietiekami baroti kanibalizācijas riskam būtu jābūt minimālam, ja gadījumā novērojiet, ka kāds atsvešinās no grupas, drošības nolūkos, to būtu jāpārliek uz citu terāriju.


BRĀĻI UN MĀSAS

Visieteicamākais veids kā veidot tarantulu komūnu ir veidot to no vienas kokūnas biedriem, jeb brāļiem un māsām. Teorētiski, ja sugu ir iespējams turēt komunāli tad nevajadzētu būt nekādai atšķirībai vai tie ir no vienas kokūnas, vai dažādām, taču tas nav rekomendējams. Galvenais nosacījums veidojot komūnu ir pārliecināties, ka visi īpatņi ir līdzīga izmēra, sākt turēt tos kopā jau kā zirneklēnus un iepazīstināt tos vienlaicīgi ar terāriju. Pirms veidojiet komūnu pārliecinieties pie tirgotāja, ka zirneklēni nāk no vienas kokūnas.


IETEICAMĀ PIRMĀ TARANTULU KOMŪNA

Ieteicamākā suga pirmajai komūnai ir "Neoholothele incei". Tā ir maza un mierīga suga, visbiežāk izvēlēsies atkāpties nevis uzbrukt, veido alas substrātā un parasti pieauž visu terāriju ar skaistiem tīklu tuneļiem.


CIK LIELU KOMŪNU VEIDOT

Komūnu var sākt ar jebkādu zirnekļu daudzumu, kas ir vairāk par vienu, taču ņemot vērā, ka zirneklēniem dzimumu noteikt ir tikpatkā neiespējami, komūnu jāveido ar pietiekami daudz īpatņiem, lai tiem attīstoties starp tiem būtu gan mātītes, gan tēviņi, jo savādāk komūna nebūs pilnvērtīga. Ieteicamais komūnas skaits ir no 5 - 10, jo vairāk zirnekļi, jo lielāka iespēja, ka komūnā būs abi dzimumi.


PUTNU ZIRNEKĻU KOMŪNAS BAROŠANA

Zinot zirnekļu daudzumu kolonijā ir jāparūpējās par to, lai katrs būtu paēdis. Ieteicams barot reizi nedēļā, pareizinot zirnekļu skaitu ar viena zirnekļa vienas ēdienreizes apjomu. Kā piemēram ja ir 10 zirnekļi tad būtu jādod vismaz 10 attiecīgā izmēra prusaki. Komūna jānodrošina ar attiecīgo ēdiena daudzumu, lai tajā nesāktos kanibalizācija, citiem vārdiem sakot, lai visi būtu paēduši un nesāktu no bada ēst viens otru.


KOMŪNAS PĀRLIKŠANA JAUNĀ MITEKLĪ

Kad zirneklēni sāks pieaugt vieta paliks aizvien mazāk un komūna būs jāpārliek jaunā terārijā. Pārliekot komūnu jaunā miteklī ir jādomā pāris soļus uz priekšu un jāveic sagatavošanās darbi. Jāsagatavo jaunais terārijs, komūnas pārnešana jāveic pēc iespējas atklātākā vietā, vēlams uz zemes, lai tiktu minimalizēti negadījumu riski. Pirms komūnas pārlikšanas apskatiet konkrētās sugas īpatnības, jo katrai sugai ir savas raksturs, citi bēgs, citi aizstāvēsies, bet citi uzbruks, kad iztraucēti.


KĀPELĒJOŠO SUGU KOMŪNA

Ieteicamākā kāpelējošo tarantulu ģints ir "Poecilotheria". Sugas kā: P. metallica, P. regalis, P. rufilata, P. vitatta,, P. subfusca, P. formosa.


KOMŪNAS ĪPATŅU AUGŠANA

Visievainojamākais laiks tarantulam ir pirms un pēc ādas mešanas. Turot tarantulus komunāli nēesmu novērojies agresiju īpatņu starpā. Parasti tie atļauj biedriem veiksmīgi sagatavoties un nomest ādu, neapēdot tos.


KANIBALIZĀCIJA

Gluži tāpat kā cilvēki un jebkuras sugas īpatņi dabā var vērsties pret grupas biedriem. Iespējamie kanibalizācijas aspekti ir ļoti daudz: slims indivīds, apēsts pēc tā dabiskās nāves, ēdiena trūkuma dēļ grupa nolēma apēst vājāko, lai pārējiem būtu vairāk ko ēst, vai varbūt indivīds palika agresīvs pret pārējo grupu un tika neitralizēts. Par kanibalizāciju biedru starpā var uzdot daudz jautājumus, taču konkrēti saprast to diez vai būs iespējams. Galvenais priekšnosacījums tāpat kā turot tarantulus atsevišķi ir terārijā radīt pēc iespējas līdzīgākus apstākļus to dabiskajai videi un nodrošināt ar pietiekamu barības apjomu.


VEIKSMĪGA KOMŪNA

Veiksmīga komūna ir izveidota tad, kad tajā ir noticis pilns dzīves cikls vairākās paaudzēs. Zirneklēnu uzaudzēšana, nobriešana, pārošanās, jaunu kokūnu veidošana, mazuļi komūnā un ,protams, barības dalīšana, kad vecākie nogalina barību un ļauj mieloties ar to jaunākajiem. 

Tarantulu komūnas nav tik sociāli attīstītas kā bites vai skudras, kuras koncentrējās ap karalieni, taču ir iespēja novērot cieņu starp jaunākajiem un vecākajiem, kā arī komūna sadarbosies kopā, lai gūtu kopēju labumu, piemēram veidojot kopīgu tīklu labirintu.


KOMUNĀLĀS SUGAS

1. Poecilotheria sugas (pieminētas augstāk)

2. Monocentropus balfouri

3. Pterinochilus murinus

4. Hysterocrates gigas

5. Heterothele villosella